Etusivu

Työpaikat

Yhteystiedot

Aineistot

Sopimusehdot

Maanantai Ajankohtaista

02.08.2021
Kirjautuminen

Sopimusehdot

1. Osapuolet ja sopimuksen kattavuus

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Aleksi-paino Oy:n (jäljempänä yhtiö) ylläpitämään aleksimedia.fi hakemistopalveluun, joka sijaitsee internetissä osoitteessa www.aleksimedia.fi, rekisteröintimaksun maksaneisiin tai muulla perusteella asiakkaaksi rekisteröityneen yrityksen/yhteisön (jäljempänä asiakas) välisiin sopimuksiin. Lisäksi sopimusehtoja sovelletaan soveltuvin osin muulla perusteella tai vastikkeetta aleksimedia.fi hakemistopalveluun rekisteröityihin yrityksiin/yhteisöihin.

2. Sopimuksen synty

Sopimus syntyy, kun asiakkaan tiedot on rekisteröity tietokantaan, joko asiakkaan omasta toimesta tarkoitukseen tehdyn rekisteröitymislomakkeen kautta, tai tekemällä tilauksen yhtiön asiakaspalveluun soittamalla tai kirjallisesti. Hakemistopalveluun voi tulla rekisteröidyksi myös vastikkeetta yhtiön toimesta.

Yhtiön tekemän puhelinmarkkinoinnin kautta tilaussopimus syntyy suullisesti. Jokaisesta tilauksesta asiakkaalle lähetetään oikovedos www.aleksimedia.fi -palveluun tulevista tiedoista sekä lasku. Asiakkaan on tarkastettava tietojensa oikeellisuus oikovedoksesta ja www.aleksimedia.fi -palvelusta ja ilmoitettava mahdolliset virheet alla mainitun ajan sisällä.

Kaikki reklamaatiot, koskien tietoja ja laskua, on toimitettava laskun ja oikovedoksen vastaanottamisesta 8 päivän sisällä yhtiölle.

3. Sopimuksen rajoitus ja tietojen poisto

Yhtiöllä on oikeus poistaa tietokannastaan asiakkaan tiedot, jotka ovat markkinointilainsäädännön tai muun lainsäädännön vastaisia tai muuten loukkaavat hyvää tapaa. Yhtiöllä on oikeus poistaa asiakkaan tiedot, mikäli asiakas ei ole suorittanut laskuaan maksukehotuksista huolimatta.

4. Osapuolten vastuut

Asiakkaan vastuulla on toimittaa yhtiölle mahdolliset muutokset palveluun jo kirjattuihin tietoihin. Yhtiö sitoutuu kirjaamaan asiakkaan tiedot tai niiden muutokset aleksimedia.fi -hakemistopalveluun, poisluettuna kohdassa 3. mainitut tilanteet.

Yhtiö ei vastaa vastikkeellisesti tai vastikkeetta rekisteröityjen tietojen oikeellisuudesta. Yhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta virheellisistä tiedoista johtuneesta asiakkaan mahdollisesti kärsimistä välillisistä tai välittömistä vahingoista. Yhtiön korvausvelvollisuus kaikissa tapauksissa rajoittuu maksettuun rekisteröintimaksuun, jolla tarkoitetaan puhelinkeskustelussa tai kirjallisessa tilauksessa sovittua tietojen julkaisuhintaa. Asiakkaan maksun peruste on, että yhtiö julkaisee tiedot aleksimedia.fi-hakemistopalvelussaan.

Yhtiö on oikeutettu keskeyttämään aleksimedia.fi -hakemistopalvelun tuottamisen sivuston päivittämisen tai muiden ohjelmallisten töiden johdosta. Yhtiöllä ei ole muita vastuita palvelun tuottamisesta kuin tässä sopimuksessa mainitut.

5. Immateriaalioikeudet

Yhtiöllä on täydet omistajan oikeudet aleksimedia.fi -hakemistopalveluun ja sen osa-alueisiin. Muilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää niitä kilpailevaan tai mihinkään muuhun yhtiön etua loukkaavaan tarkoitukseen taikka tällaisen toiminnan valmisteluun. aleksimedia.fi-hakemistopalvelun sisällön tai sen osien kopioiminen on kielletty. Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallentaa tietokoneelleen tai mobiililaitteelleen tai tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön otteita sivuista.

6. Asiakastietojen käyttö

Yhtiö saa käyttää asiakkaidensa tietoja myös muuhun markkinointiin, sekä luovuttaa asiakkaiden tietoja myös yhteistyökumppaneilleen, mikäli asiakas ei ole sitä erikseen yhtiölle kirjallisesti kieltänyt.

7. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa laskussa mainitun ajan (yleensä puoli vuotta tai koko vuosi) ja sopimus uudistetaan joko puhelimitse tai kirjallisesti. Vastikkeetta tapahtunut rekisteröinti on voimassa toistaseksi - ja kunnes yhtiö toisin päättää.

8. Muutokset palvelussa

Yhtiöllä on oikeus muuttaa aleksimedia.fi -hakemistopalvelua, sen saatavilla oloa ja laitteille asetettuja vaatimuksia, mutta velvollisuutta siihen ei ole.

9. Linkkiyhteydet ja muut sivustot

Yhtiö ei vastaa niiden sivujen sisällöstä tai palvelusta, joihin aleksimedia.fi -hakemistopalvelusta on linkki ja jotka on julkaistu jonkin muun toimijan toimesta.

10. Muuta

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Yhtiöllä on oikeus käyttää digitaalisia tallenteita.

11. Sopimuksen voimaantulo

Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 17.6.2008 ja korvaavat kaikki aiemmat ehdot.

Itä-Suomen lääni Lapin lääni Länsi-Suomen lääni Etelä-Suomen lääni Oulun lääni